Правила чергування е и

| | 0 Comment

Правила чергування е и

ТРЕНАЖЕР З ПРАВОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Чергування е з о після ж, ч, ш, ш, дж та й

У літературній мові звук e, що стоїть після шиплячих та й , чергується з о. При цьому діють такі закономірності.

Перепишіть, вставляючи замість крапок пропущені букви о чи е.
(Як виконувати завдання)

Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки.
(Як виконувати завдання)

Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед твердим приголосним пишеться о: бджола, будиночок, вечори (пор. вечеря), жонатий (пор. женити), іграшок.

Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед м’якими приголосними (теперішніми або давніми, приголосний ч у давнину був м’яким) пишеться е: вечеря, вишень, джерело, женити, ніженька.

Після ж, ч, ш, щ, дж, й перед твердим приголосним пишеться о: бджола, вечори (пор. вечеря), жонатий (пор. женити), пшоно (пор. пшениця), іграшок.

О пишемо після ж, ч, ш, щ, дж, й перед твердим приголосним: бджола, вечори, чотири, шостий.

О пишеться у словах гайочок, свіжості, чорнило, чорниці (ягоди), чорніти.

О пишемо після ж, ч, ш, щ, дж, й перед твердим нешиплячим приголосним: бджола, вечори, чотири, шостий.

Е пишемо після ж, ч, ш, щ, дж, й перед шиплячими та м`якими приголосними (теперішніми або давніми, приголосний ч у давнину був м’яким): баєчка [байечка], копієчка [копˊійечка], діжечка.

Е пишеться у словах жерло, печера, червоний, черга, чекати, чепурний, черствий, щедрий, щепа.

О пишеться у словах гайочок, свіжості, чорнило, чорниці, чорніти.

Перед твердими нешиплячими пишеться е у словах жерло, печера, червоний, черга, чекати, чепурний, черствий, щедрий, щепа.

Сподобалася тема?
Поділіться нею з друзями.

webpen.com.ua

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФ І Я

§ 50. Чергування [о] — [о], [е] — [i], [е] — [и]

В українській мові при зміні форм слова та при у творенні спільнокоре невих с лів у деяких коренях відбуваються чергування голосних. Наприклад: летіти — літати, дерти — видирати, кінь — коні.

514. Прочитайте пари слів. Як змінюються голосні в коренях?

Завмерти — завмирати, текти — витікати, віз — вози.

У коренях деяких слів голосний [о] чергується з [а]: гонити — ганяти, ломити — ламати. Пишемо і вимовляємо а тоді, коли в наступномускладі є c уф i кс -а (-я ): перемогти —

515. До поданих слів доберіть спільнокореневі слова, в коренях яких відбувалося б чергування [о] з [а]. Запишіть.

Котити, кроїти, горіти, уклонитися, підгонити.

516. Прочитайте пари слів. Чим різняться слова? Зверніть увагу на місце наголосу в кожному слові.

Пекти — випікати, чесати — зачісувати, мести — вимітати, чекати — очікувати, плести — заплітати, підперезати — підперізувати.

У коренях дієслів звук [е] чергується зі звуком [і], якщо далі стоїть суфікс -а- або -ува-. Наприклад: загребти — загрі

Орфограма Букви е, і в коренях дієслів

517. До кожного слова доберіть спільнокореневі слова, в коренях яких відбувалося б чергування [е] з [і]. Запишіть.

Випекти, гребти, заплести, вимести, утекти.

518. Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Обґрунтуйте написання цих букв.

1. Т..че вода в синє море, та не вит..кає. 2. Не розпл..те довгу косу, хустку не зав’яже (3 тв. Т. Шевченка). 3. Розплутаються від вітру вербовії коси. 4. Л..тить ворон понад гаєм. 5. Над степом не сизий орел л..тає. 6. П..че мати пиріжки, добре вип..кає (Нар. творчість).

519.1. Порівняйте вимову і написання слів. Зверніть увагу на місце наголосу в словах правого стовпчика.

беру (брати) вибирати

деру (драти) здирати

терти (труть) витирати

стелю (слати) застилати (застеляти)

II. Самостійно сформулюйте правило, коли чергуються голосні [е] з [и] в коренях слів.

III . Складіть і запишіть речення зі словами останнього рядка

коренях дієслів звук [е] перед р, л чергується зі звуком [и], якщо далі стоїть наголошений суфікс -а. Наприклад:

520.1. Спишіть прислів’я. Вставте пропущені букви. Поясніть правопис слів, у коренях яких чергуються [е] з [и]. Виділіть орфограму.

1. Весна розкидає, осінь зб..рає. 2. Ведмідь б..ре силою, а людина — розумом. 3. Однієї роботи не кінчивши, за іншу не б..рись. 4. Чумак однією рукою воли пог..няє, а другою — сльози ут..рає. 5. Двом смертям не бувати, двічі не пом..рати. II. Як ви розумієте четверте прислів’я? Розкажіть про чумаків.

521.1. Спишіть пари слів, вставляючи пропущені букви. Обґрунтуйте орфограму «Букви о, а в коренях слів».

Витерти — вит..рати, приберу — приб..рати, заберу — заб..раю, стелю — зает..лаю, здеру — зд..раю, скочити — ск..кати, зломити — зл..мати, могти — вим..гати.

II. З двома парами слів складіть і запишіть речення.

Чергування [о] з [а], [е] з [і], [е] з [и] відбувається за спільної умови: коли далі стоїть суфікс -а- (-я-). Наприклад: ломи-

522. Спишіть прислів’я, вставляючи відповідну букву за алгоритмом. 1. Виділіть корінь і суфікс.

1. Не той добрий, хто обіцяє, а той, хто допом..гає. 2. Свого не цурайся — за чужим не х..пайся. 3. Сій не пусто, то зб..реш густо. 4. Не загр..бай жар чужими руками. 5. Хто хоче збирати — мусить добре засівати. 6. Від своєї совісті не вт..чеш. 7. Від біди вт..кав, та в горе попав. 8. Хто знання має, той мур зл..має (Нар. творчість).

www.subject.com.ua

Школьник Украины

Учитесь на одни пятерки? Работодателям на это наплевать!

Опытные кадровики подразделяют отличников на несколько типов:

Маленький карьерист – первый в классе, лучший ученик. Это товарищ серьёзный, он учится для себя. В младших классах зачастую ему нравится учиться, или в .

Как заставить отличника дать списать? 10 способов

ПОПРОБУЙ ОБОЛЬЩЕНИЕ
Если отличник является особью мужского пола, то самый верный способ заполучить его расположение — строить ему глазки. Тебе кажется, что выбранный тобой индивид смотрит только тетрадки и ничто, кроме учебы, его не привлекает? А ты попробуй проявить к нему интерес. Возможно, он и помешался на книжках только потому, что девушки на него не обращают внимания.

Как найти общий язык с родителями

Мама меняется в лице, когда ты уходишь на свидание? Ты уже не раз слышала от нее, что «он тебе не пара»? И боишься однажды услышать ультиматум: «Выбирай! Или родители, или он»?

Родные не одобрили твоего друга, и прессинг становится сильнее. Многие девушки сталкиваются с этой проблемой. Какой же выбор сделать? Да и нужно ли выбирать между личной жизнью и родителями? Поговори с мамой начистоту. Попроси, чтобы она внятно объяснила, что не устраивает ее в твоем друге. Возможно, у нее искаженные представления и о нем самом, и о его достоинствах и недостатках.

Расскажи ей о ваших отношениях все, что можно рассказать. Объясни, как они важны для тебя и для него. Не прячь своего парня. Повзрослевшие дети не любят впускать родителей в свою личную жизнь, но иногда это желание доходит до абсурда. А естественная материнская тревога только подольет масла в огонь. Твоим родителям важно знать, что они могут доверить тебя твоему другу. Возможно, именно доверия им и не хватает?

Мама против, но отец, возможно, сохраняет нейтралитет? Попытайся заручиться его поддержкой. Ему легче убедить супругу в том, что твой друг тебя достоин. Если твой парень заинтересован в отношениях, он тоже может постараться произвести хорошее впечатление. Теплое отношение к тебе и твоим родителям растопит лед.

Но если переубедить их не удается, а отношения с другом у тебя серьезные, значит, тебе предстоит взрослый поступок. Прислушаться к мнению родителей стоит. Возможно, оно не такое уж и необоснованное. Но твоя жизнь принадлежит тебе. И выбор ты должна сделать самостоятельно, не позволяя никому делать его за тебя. Относясь к родным с уважением, не позволяй собой манипулировать. Если ты взрослая и можешь обходиться без финансовой помощи родителей, объясни, что ты уже в состоянии сделать выбор. Иначе ты рискуешь никогда не начать жить своим умом. И все же постарайся сохранить хорошие отношения с родными. Их тебе не заменит никто.

А что делать, если ты не приглянулась его маме? Отвечать агрессией на агрессию – занятие неперспективное. Ведь речь идет о самом близком для твоего друга человеке. Наиболее некомфортной ситуация будет для него, так он начнет разрываться между тобой и мамой. И далеко не факт, что победу одержишь ты. А вот нехитрый способ, который тебе поможет: постарайся с ней подружиться. Возможно, ей просто не хватает внимания. Искренний интерес с твоей стороны поправит положение, и, в конце концов, ты вместо врага получишь союзницу. Если же твое доброе расположение не помогает, а беспричинные нападки продолжаются, то придется решать: нужен ли тебе друг, который не может отстоять свою любовь перед родителями?

shkolnik.in.ua

ознайомити учнів з основними випадками чергування голосних; поглибити знання про чергування о – а, е – і, е – и; формувати вміння знаходити слова з поданою орфограмою в текстах.

урок засвоєння нових знань.

Прочитати текст. Визначити тему та основну думку.

Тваринний світ нашого краю був багатим і різноманітним. Непомітне полювання та розорювання степів привело до зникнення таких тварин, як дикий кінь, тарпан, кулан, сайгак, байбак та інші. Стали рідкісними птахи – дрохва звичайна, стрепет степовий, орел степовий. Лише розумне господарювання людей на своїй землі може врятувати ці види.

Людина не може жити без природи. Тому головним завданням зараз і на майбутнє є охорона всіх елементів природи – рослин, грибів, тварин. Необхідно берегти навколишнє середовище.

Діти, пам’ятайте, що не треба ламати та нівечити рослини, стріляти з рогатки у тварин тощо.

Необхідно допомагати дорослим у збереженні тваринного і рослинного світу… (з газети)

Випишіть з тексту виділені слова. Доберіть до них спільнокореневі слова. Яке явище спостерігається? Назвіть звуки, що чергуються.

Новий матеріал.

Розглянемо найпоширеніші випадки чергування звуків і сформулюємо самостійно правила чергування голосних.

(о) – (а) перемогти – перемагати

(е) – (і) мести – вимітати

(е) – (и) здерти – здирати

(о), (е) – (і) ночі – ніч

(г) – (ж) – (з) крига – крижина – на кризі

(к) – (ч) – (ц) жінка – жіночий – жінці

(х) – (ш) – (с) горох – горошок – у горосі

Доповніть кожен з рядків своїми прикладами.

Розподіліть слова у дві колонки: 1) слова, в яких відбувається чергування голосних; 2) чергування приголосних.

Пекти – випікати; крига – крижина; котити – катати; берег – узбережжя; нести – носити; клонити – кланятись; свекруха – свекрушин; мести – замітати; вечоріє – вечір; брести – бродити; гонити – ганяти; деру – задирати; воля – вільний; жінка – жінчин; нога – нозі; рух – у русі.

З однією парою скласти речення. Назвіть частини мови, якими виражені члени речення. Поставте до них запитання.

Переписати слова, вставляючи пропущені букви. Підкреслити орфограму. Перевірити правильність написаного за орфографічним словником.

Зб..рати, м..настир, вип…кати, с..лдатський, г..няти, завм..рати, ву..ко, шк…льний, щ..ка, к..ня, Льв..в, л..ду, підп…рати, ру..ці, вим..сти.

Прослухайте. Доведіть, що перед вами текст. Поясніть, про яку відповідальність кожної людини нашої країни в ньому йдеться.

У Червоній книзі України містяться відомості про рідкісні та зникаючі види. Вони підлягають обов’язковій охороні. Всі громадяни нашої країни відповідальні за збереження всіх видів рослин, грибів і тварин. Кожен з нас несе моральну відповідальність за збереження природи нашого краю… (З підручника)

До виділених слів дібрати спільнокореневі слова. Довести, чи відбувається в них чергування голосних.

Розглянемо таблицю «Чергування голосних у дієслівних коренях». Самостійно сформулюйте правила чергування і наведіть власні приклади.

При зміні слів та творенні нових слів голосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Так утворюються різні варіанти одного й того ж кореня.

Якщо березень весну, наче наречену, лишень приводить у гості, то квітень її зустрічає як повноправну господиню: кланяється їй низько, стелить шовковий килим під ноги, заплітає довгу косу, прикрашаючи її щедро барвистими квітами.

Четвертий місяць року на Україні в давнину йменувався бе¬резнем. І лише у XVI столітті в літературній мові, з’явилася сучасна назва «квітень». І все ж ця назва найактивніше почала вживатися тільки на початку минулого століття, а попередня з часом відмирала.

Письменники користувалися переважно словом «апріль» од латинського «апріліє», чи ще давнішого «апрілюм» або «апрікус», себто «сонячний». Одначе найпершою давньоруською назвою, як засвідчують історичні джерела, був «цвєтєнь».

Вибрати з тексту спільнокореневі слова до дієслів клонитися, застилати, плести, вмерти. Утворити від них пари. Підкреслити голосні, що чергуються, виділити корені.

Прослухайте уважно казочку «Івасик -Телесик»

Випишіть слова, де відбувається чергування голосних.

Списати слова, вставляючи пропущені букви. Позначити орфограми. Поясніть вибір написання.

Допом..гати, розпл..тати, відм..рати, підб..рати, вит..кати, вим..гати, вх…пити, ск..чити, зач..пати, вим..сти, застр..лити, відб..ріть, підп…рати.

Домашнє завдання.

Скласти діалог з товаришем про квітень, використовуючи по одному слову з кожної поданої пари слів. Пояснити правила чергування голосних звуків у дієсловах.

Берегти – зберігати, гребти – загрібати, плести – заплітати, простерти – простирати, шептати – нашіптувати, текти – протікати.

Список використаної літератури.

1. Урок на тему: «Чергування звуків [о], [е], [і] у коренях слів», Коваленко Т. В., учитель української мови та літератури, Донецька школа № 97.

2. Урок на тему: «Чергування о – а, е – і, е – и», Звенигородська ЗОШ №4 Черкаської обл. Власюк Н.В.

3. Рідна мова. Підручник для 5 класу. С.Я. Єрмоленко, В.Т. Сичова, Київ, Грамота, 2005 рік.

4. Усі уроки рідної мови в 5 класі. С.А. Омельчук, А.І. Ляшкевич, М.В. Кравець, Харків. Видавнича група «Основа»., 2005 рік.

Відредаговано та надіслано Власюк О.О.

Над уроком працювали Власюк О.О., Коваленко Т.В., Власюк Н.В.

Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, а и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

edufuture.biz

Чергування [ о ] [ а ] , [ е ] [ і ] , [е] [ и ]

Правопис ненаголошених [е], [и]

Чергування — це закономірні зміни звуків в одних і тих же частинах слів:

— у коренях: грім — грому, везти — возити, скочити — скакати;

— у префіксах: відлітати — одлітати;

— у суфіксах: кілок — кілка, вітерець — вітерцю, братова — братів;

— у закінченнях: на далекому — на далекім.

До найдавніших чергувань голосних належать такі:

о, е з і : воля — вільний, вечір — вечори — вечеря;

е з о : нести — носити, женити — жонатий;

е з и : беру —збираю, стелити — застилати;

е з і : летіти — літати, мести — замітати;

о з а : гонити — ганяти, котити — катати;

і з а : лізти — лазити, сісти — садовити.

Чергування о , е з і

При зміні слова голосні о та е у відкритих складах чергуються з і в закритих складах: стола — стіл, зоря — зірка, село — сільський.

Чергування о, е з і не відбувається:

— якщо звуки вставні або випадні: земля — земель, казка — казок, квітень — квітня;

— у звукосполученнях -оро-, -оло-, -ере-, -еле-: порох, молоко, дерева, велетень; Винятки становлять слова: моріг, оберіг, поріг, просторінь, сморід та форми родового відмінка множини деяких іменників: береза — беріз, борода — борід, болото — боліт, голова — голів, сторона — сторін;

— у сполученнях -ов-, -ев-, -ор-, -ер- між приголосними: шовк, певний, морква, дерть;

— у суфіксах -еньк-, -есеньк-, -оньк-, -ечк-, -очк-, -тель-: тепленький, гарнесенький, рибонька, донечка, зірочка, вихователь;

— у словах іншомовного походження: екзамен, спонсор;

— у складних словах, що означають людей за родом діяльності, з наголошеним кінцевим -вод, -воз, -роб, -ход, -нос: діловод, електровоз, хлібороб, скороход, водонос. Але у словах на позначення предмета і в похідних від них о переходить в і: водопровід, газопровід; у словотвірних частинах -хід, -ріг виступає тільки і: пішохід, стравохід, козеріг, носоріг.

У складах з ненаголошеними е та и пишеться та сама літера, що й під наголосом: втекти — втеча, тернистий — терен, кричати — крик, крижаний — крига.

Завжди пишеться е:

1. Якщо при змінюванні слова сумнівний звук випадає: велетень (велетня), оселедець (оселедця), праведний (правда).

2. При чергуванні з [і]: дзвенить (дзвін), гребти (вигрібати), променя (промінь).

3. У буквосполученнях -ере-, -еле-: веретено, джерело, пелена.

Завжди пишеться и у буквосполученнях -ри-, -ли- між приголосними у відкритих складах: глитати, гриміти, кривавий, тривога.

Є слова, у яких ненаголошені голосні не перевіряються наголосом, тому їх написання треба запам’ятати або перевіряти за словником: делегат, кишеня, легенда, медаль, орден, пенал, тепер.

Зверніть увагу! Дитина (хоча діти), звисати (хоча звісити), засинати (хоча засну), бриньчати (хоча бренькати), великий, мливо, перина.

Правопис ненаголошених [о], [а]

Пишеться а в деяких словах після приголосних перед складом з наголошеним а у словах: гарячий, гаразд, кажан, качан, калач, багато, багатир (багач).

Пишеться о в словах: коровай, кропива, крохмаль, монастир, отаман, слов’янин, козак, богатир (силач).

shkolyar.in.ua

Это интересно:

  • Приказ минздрава 834-н ПРИКАЗ №2 от 9 января 2018 года О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую […]
  • Приказ о ведении журналов учета Идеальный документ. Особый приказ, который наладит кадровый учет командировок Жанна Ким, эксперт «УНП» В каждой компании должен быть сотрудник, ответственный за ведение унифицированных журналов учета работников, направленных в служебные поездки и прибывших в командировки […]
  • Страховка при оформлении кредита обязательна Возможен ли отказ от страховки по кредиту? Страхование кредита предусматривает выплату определенной суммы при наступлении страхового случая. В некоторых банках это обязательная мера, без которой невозможно получить кредит. Поэтому не помешает разобраться, обязательна или […]
  • Гаи найти штрафы Как узнать и оплатить штрафы ГИБДД онлайн через Госуслуги Пользователи портала государственных услуг имеют возможность проверить и оплатить штрафы ГИБДД через Госуслуги онлайн. Следуя простой инструкции, изложенной на странице, вы без проблем избавитесь от административных […]
  • Приказ 686 мвд Приказ МВД РФ от 6 августа 2008 г. N 686 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты МВД России и признании утратившими силу отдельных предписаний приказа МВД России" (утратил силу) Приказ МВД РФ от 6 августа 2008 г. N 686"О внесении изменений в некоторые […]
  • Купля продажа прицепа к легковому автомобилю Договор купли продажи прицепа Занимаясь вопросом формирования документов на легковой прицеп, физическому лицу, обязательно понадобится иметь в наличие договор, подтверждающие факт купли-продажи. Именно он является на сегодня самым распространенным методом оформления любого […]
  • Соня и дуня в романе преступление и наказание Между гордостью и смирением Среди тем сочинений по роману «Преступление и наказание» тема «Дуня Раскольникова и Соня Мармеладова» выглядит незаезженной. Сопоставление героинь позволяет выйти на важные проблемы художественного мира Достоевского. П араллель «Дуня–Соня» […]
  • Прокурор 2012 1 Генеральный прокурор Заместители Генерального прокурора О Генпрокуратуре России Международное сотрудничество Взаимодействие со СМИ Правовое просвещение Генеральная прокуратураРоссийской Федерации Телефон справочной по обращениямв Генеральную прокуратуруРоссийской […]