Правил торговельного обслуговування населення

| | 0 Comment

Господарське право України. Частина 2

§ 4. Правила торговельного обслуговування населення

Загальні основи правил торговельного обслуговування населення також установлені Порядком торгівлі. В цій частині Порядку торгівлі вказано здебільшого заборони, зобов’язання та вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність, що спрямовані на належну та повну реалізацію споживачами своїх прав, визначених

Законом України «Про захист прав споживачів» та іншими нормативними актами.

Так, суб’єктам господарювання забороняється:

а) продавати товари, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, які, зокрема, засвідчують їх якість та безпеку. У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом;

б) безпідставно вилучати, приховувати або затримувати реалізацію виставлених для продажу товарів;

в) примушувати покупця придбавати товари неналежної якості або не потрібного йому асортименту;

г) здійснювати торгівлю товарами, вільна реалізація яких заборонена;

ґ) зберігати на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівку, що не належить суб’єкту господарювання, а також особисті речі касира чи інших працівників.

д) встановлювати у закладі ресторанного господарства мінімум вартості замовлення і пропонувати споживачеві обов’язковий асортимент продукції, виробленої у такому закладі.

Крім того, згідно із п. 21 Порядку торгівлі суб’єкт господарювання зобов’язаний:

а) надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;

б) усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;

в) перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами користування;

г) забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства, відповідно до законодавства.

Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із законодавством надаються відповідні пільги, як правило, здійснюється в спеціально відведених торгових приміщеннях (відділах, секціях).

Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одягу, взуття, трикотажних виробів тощо) суб’єкт господарювання повинен створити умови для їх примірки, а технічно складних та інших товарів, які потребують перевірки, — умови для її проведення.

Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта господарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

Щодо порядку вказування цін та проведення розрахунків слід зазначити: ціни на товари і продукцію вказують на ярликах (цінниках) або у покажчиках цін, у сфері ресторанного господарства — на ярликах (цінниках) на закуплені товари та у прейскурантах і меню на продукцію, виготовлену в закладі ресторанного господарства.

Розрахунки за продані товари та надані послуги можна здійснювати готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) відповідно до законодавства. Разом з товаром споживачеві в обов’язковому порядку видають розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги. У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють офіціанти, оплата проводиться безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, що виписується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціант видає споживачеві розрахунковий документ (касовий чек, розрахункову квитанцію).

Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар, під час проведення розрахунку повинен чітко назвати суму, що підлягає сплаті, суму, одержану від споживача, і покласти гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ на повну суму покупки, назвати споживачеві належну йому суму здачі та видати її разом з розрахунковим документом. Касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов’язані приймати без обмежень банкноти і монети НБ України (у тому числі пам’ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та монети), які є засобами платежу, за номінальною вартістю, а також забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі. Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси.

Згідно із п. 24 Порядку торгівлі вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об’єкта можуть зберігатися в торговому залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж. Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у суб’єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару слід додати копію розрахункового документа, на якій зазначається строк зберігання. Суб’єкт господарювання протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару (п. 25 Порядку торгівлі).

Вимоги споживача до якості, безпеки та обміну товарів задовольняються суб’єктом господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». Так, у разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології страви (виробу) споживач має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання замінити її або сплатити її вартість.

Контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог Порядку торгівлі здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства. Перевірка дотримання цього Порядку торгівлі проводиться посадовою особою відповідного органу пред’явленням службового посвідчення та направлення на перевірку в присутності особи, яка здійснює продаж товарів, і представника суб’єкта господарювання, що перевіряється. Результати перевірки оформлюються актом, один примірник якого залишається у суб’єкта господарювання. Особа, котра допустила порушення Порядку торгівлі, зобов’язана дати письмове пояснення, яке додається до акта. У разі відмови підписати акт чи дати пояснення в акті робиться запис про те, що зазначена особа ознайомлена зі змістом акта і від його підписання відмовилася.

За порушення вимог Порядку торгівлі суб’єкт господарювання та його працівники несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

megalib.com.ua

Правила торговельного обслуговування населення.

Порядок продовження торговельної діяльності

Загальна частина

Торгівельного обслуговування населення.

Торгівельної діяльності та правил

Київ

Від 15 червня 2006р. № 833

Постанова

Про затвердження Порядку провадження

Кабінет Міністрів України постановив:

1. Затвердити порядок провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення, що додаються;

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабміну згідно з переліком, що додається.

3. Торгівельна діяльність проводиться суб’єктами господарювання у сфері роздрібної торгівлі та оптової торгівлі;

4. Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України «Про захист прав споживачів», іншими об’єктами законодавства, а також цим Порядком.

5. Суб’єкт господарювання проводить торгівельну діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідальних дозвільних документів (ліцензій, торгівельного платежу);

6. Суб’єкт господарювання для продовження торгівельної діяльності може мати роздрібну, дрібно роздрібну торгівельну мережу;

7. Торгівельними об’єктами є:

9. Торгівельні об’єкти розміщуються в установленому порядку;

10. Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

— відповідальність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам;

— наявність на видному та доступному місці куточка покупця;

— продаж товарів згідно з установленими правилами і нормами.

12. На фасаді торговельного об’єкта розміщується вивіска із найменуванням суб’єкта господарювання . Біля входу на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

13. Режим роботи торговельного об’єкта встановлюється суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.

У разі закриття торговельного об¢єкта для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб¢єкт господарювання повинен розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

15. Торговельна діяльність суб¢єкта господарювання припиняється у порядку, встановленому законодавством.

17. Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на який закінчився строк придатності, або його не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

19. Забороняється безпідставне вилучення, приховання або затримання реалізації виставлених для продажу товарів.

Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із законодавством надаються відповідні пільги, як правило, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях.

21. Суб¢єкт господарювання зобов¢язаний:

надавати споживачеві у доступній формі необхідну,

достовірну інформацію про товари;

усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових

послуг, на його вимогу провести перевірку якості;

перевірити справність виробу, продемонструвати по можливості його

роботу та ознайомити споживача з правилами користування;

забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів .

22. Розрахунки за продані товари та послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі відповідно до законодавства.

23. Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар, під час проведення розрахунку повинен чітко назвати суму, що підлягає сплатити, суму, одержану від споживача і покласти гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ на повну суму покупки, назвати споживачеві належну йому суму здачі та видати її разом з розрахунковим документом.

Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси.

24. Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об’єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати.

25. Придбані великогабаритні товари споживач має право залишити на зберігання у суб’єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару.

26. Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого користування, суб¢єкт господарювання повинен створити умови для їх примірки, а технічно складних та інших товарів, які потребують перевірки, — умови для її проведення.

28. У разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології страви споживач має право за своїм вибором вимагати від суб¢єкта господарювання замінити її або сплатити вартість.

studopedia.com.ua

Правил торговельного обслуговування населення

Порядок провадження торговельної діяльності

Постановою Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 р. затверджено Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення (далі — Порядок).

Порядок та правила визначають загальні умови провадження торговельної діяльності, основні вимоги до торговельної мережі, мережі закладів ресторанного господарства і торговельного обслуговування громадян, які придбавають товари для власних потреб у підприємств, установ, організацій незалежно від організаційно-правової форми і форм власності, фізичних осіб — підприємців та іноземних юридичних осіб, що провадять підприємницьку діяльність на території України.

Торговельна діяльність регулюється Господарським і Цивільним кодексами України, Законом України «Про захист прав споживачів», а також Порядком.

Торговельна діяльність провадиться суб’єктами господарювання у сфері роздрібної та оптової торгівлі, а також ресторанного господарства.

Особливості продажу окремих груп продовольчих та непродовольчих товарів регулюються правилами, які затверджуються Міністерством економіки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Суб’єкт господарювання провадить торговельну діяльність після його державної реєстрації, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за наявності відповідних дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо).

Суб’єкт господарювання для провадження торговельної діяльності може мати роздрібну, дрібнороздрібну торговельну мережу та мережу закладів ресторанного господарства (ресторани, кафе, кафетерії тощо).

Торговельними об’єктами є:

магазин, який може бути:

за товарною спеціалізацією — продовольчим, непродовольчим, змішаним;

за товарним асортиментом — універсальним, спеціалізованим, вузькоспеціалізованим, комбінованим;

за методом продажу товарів — з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками або через торговельні автомати; павільйон; кіоск, ятка; палатка, намет; лоток, рундук; склад товарний; крамниця-склад, магазин-склад.

Заклад ресторанного господарства розміщується у спеціально призначеному та обладнаному приміщенні.

Торговельні об’єкти розміщуються в установленому порядку.

Суб’єкти господарювання повинні забезпечити: відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі і ресторанного господарства необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування — вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, а також охорони праці;

наявність на видному та доступному місці куточка покупця, в якому розміщується інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, книга відгуків та пропозицій, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів;

розміщення торговельного патенту, ліцензії відповідно до встановлених законодавством вимог;

продаж товарів згідно з установленими правилами і нормами.

На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому Порядок, Закон України «Про захист прав споживачів», санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання.

Суб’єкт господарювання самостійно вирішує питання забезпечення торговельних приміщень (місць) обладнанням (холодильним, підйомно-транспортним^ ваговимірювальним тощо), реєстраторами розрахункових операцій відповідно до законодавства та нормативних документів.

Засоби вимірювальної техніки, що використовуються у торговельній діяльності, повинні бути у справному стані, мати повірочне клеймо та проходити періодичну повірку в установленому законодавством порядку.

На фасаді торговельного об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання. Біля входу до торговельного об’єкта на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі, а також продажу товарів з використанням інших нестаціонарних засобів на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю:

для юридичної особи —V найменування, адреси і номера телефону;

для фізичної особи-підприємця — прізвища, імені та по батькові, номера свідоцтва Про державну реєстрацію та найменування органу, що здійснив таку реєстрацію.

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про мови.

Режим роботи торговельного об’єкта та закладу ресторанного господарства встановлюється суб’єктом господарювання самостійно, а у випадках, передбачених законодавством, за погодженням з органами місцевого самоврядування.

Для закладу ресторанного господарства, який обслуговує споживачів на підприємствах, в установах та організаціях, режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання за домовленістю з їх адміністрацією.

У разі закриття торговельного об’єкта для проведення санітарних заходів, ремонту, технічного переобладнання та проведення інших робіт суб’єкт господарювання повинен розмістити поряд з інформацією про режим роботи оголошення про дату та період закриття.

Заклад ресторанного господарства:

забезпечує наявність асортименту продукції, що затверджується відповідно до типу закладу або класу (ресторан, бар) його власником (керівником);

виготовляє продукцію з дотриманням вимог, передбачених нормативними документами, а також має право розробляти і виготовляти фірмові страви, технологічна документація яких затверджується в установленому порядку.

Торговельна діяльність суб’єкта господарювання припиняється у порядку, встановленому законодавством.

Правила торговельного обслуговування населення

Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані забезпечити реалізацію прав споживачів, визначених Законом України «Про захист прав споживачів», виконувати ці правила та вимоги інших нормативно-правових актів, що регулюють торговельну діяльність. Працівники, залучені до виготовлення, зберігання та реалізації харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов’язані мати спеціальну підготовку.

Забороняється продаж товарів, що не мають відповідного маркування, належного товарного вигляду, на яких строк придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, строк придатності яких минув, а також тих, що надійшли без документів, передбачених законодавством, зокрема які засвідчують їх якість та безпеку.

У документах на товари, що підлягають обов’язковій сертифікації, повинні зазначатися реєстраційні номери сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом.

Забороняється безпідставне вилучення, приховання або затримання реалізації виставлених для продажу товарів.

Забороняється примушувати покупця придбавати товари неналежної якості або непотрібного йому асортименту.

Не допускається продаж товарів, вільна реалізація яких заборонена.

Обслуговування окремих категорій громадян, яким згідно із законодавством надаються відповідні пільги, як правило, здійснюється в спеціально відведених торговельних приміщеннях (відділах, секціях).

Продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства, здійснюється суб’єктом господарювання за цінами, що встановлюються відповідно до законодавства.

Ціни на товари і продукцію зазначаються на ярликах (цінниках) або у покажчиках цін, у сфері ресторанного господарства — на ярликах (цінниках) на закуплені товари та у прейскурантах і меню на продукцію, виготовлену в закладі ресторанного господарства.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

надавати споживачеві у доступній формі необхідну, достовірну та своєчасну інформацію про товари;

усіляко сприяти споживачеві у вільному виборі товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;

перевірити справність виробу, продемонструвати, за можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами користування;

забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів та продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства.

Розрахунки за продані товари та надані послуги можуть здійснюватися готівкою та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо). Разом з товаром споживачеві в обов’язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на повну суму проведеної операції, який засвідчує факт купівлі товару та/або надання послуги.

У закладі ресторанного господарства, в якому обслуговування здійснюють офіціанти, оплата проводиться безпосередньо офіціанту відповідно до рахунка, що виписується на бланку встановленої форми. Після розрахунку офіціант видає споживачеві розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція).

Касир та інший працівник, з якими споживач розраховується за товар, під час проведення розрахунку повинен чітко назвати суму, що підлягає сплаті, суму, одержану від споживача, і покласти гроші окремо на видному місці, оформити розрахунковий документ на повну суму покупки, назвати споживачеві належну йому суму здачі та видати її разом з розрахунковим документом.

Касир та інший працівник, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов’язані приймати без обмежень банкноти і монети Національного банку України (у т. ч. пам’ятні, ювілейні монети, зношені банкноти та монети), які є засобами платежу, за номінальною вартістю, а також забезпечувати наявність у касі банкнот і монет для видачі здачі.

Правильність розрахунку споживач перевіряє на місці, не відходячи від каси.

Забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб’єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників.

Вибрані споживачем непродовольчі товари за домовленістю з адміністрацією торговельного об’єкта можуть зберігатися в торговельному залі із зазначенням на виписаному товарному чеку часу оплати. Якщо споживач не вніс плату у визначений час, товар надходить у продаж.

Придбані великогабаритні товари (меблі, будівельні матеріали, піаніно, холодильники, пральні машини тощо) споживач має право залишити на зберігання у суб’єкта господарювання на узгоджений строк шляхом укладення договору зберігання відповідного товару. До залишеного на зберігання товару додається копія розрахункового документа, на якій зазначається .строк зберігання, а на самому товарі розміщується табличка з написом «Продано». Суб’єкт господарювання протягом зазначеного строку несе відповідальність за зберігання і якість товару.

Для здійснення продажу непродовольчих товарів для особистого користування (одяг, взуття, трикотажні вироби тощо) суб’єкт господарювання повинен створити умови для їх примірки, а технічно складних та інших товарів, які потребують перевірки,— умови для її проведення.

Вимоги споживача до якості, безпеки та обміну товарів задовольняються суб’єктом господарювання відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

У разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології страви (виробу) споживач має право за своїм вибором вимагати від суб’єкта господарювання замінити її або сплатити вартість.

У закладі ресторанного господарства забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати споживачеві обов’язковий асортимент продукції, виробленої у такому закладі.

Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що швидко псуються, інших продовольчих товарів (у т. ч. овочів і фруктів) за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна торгівля) здійснюється у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта господарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено

законом, видається супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням найменування товару, виробника, його адреси, дати виробництва (виготовлення), строку придатності.

Заклад ресторанного господарства зобов’язаний забезпечити зберігання речей споживача в гардеробі (за його наявності). Відповідальність за збереження речей споживача в гардеробі несе заклад згідно із законодавством.

Основні санітарні вимоги до підприємства торгівлі та його працівників

Суб’єкт господарювання повинен утримувати торговельні та складські приміщення, а також прилеглу до них територію відповідно до санітарних норм.

Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі суб’єкт господарювання зобов’язаний вжити заходів для дотримання чистоти на місці торгівлі та навколо нього.

Адміністрація торговельного об’єкта, в якому здійснюється продаж продовольчих товарів, зобов’язана забезпечити кожного працівника одягом, що відповідає санітарним нормам.

Для зберігання верхнього одягу та особистих речей працівників обладнується окреме приміщення.

У разі зберігання товарів у підсобних приміщеннях і розміщення їх у торговельних залах чи на об’єктах дрібнороздрібної мережі працівники суб’єкта господарювання зобов’язані дотримуватися принципу товарного сусідства, санітарних норм, норм складування і вимог протипожежної безпеки.

Торговельний об’єкт обладнується відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити наявність у працівників, що здійснюють продаж продовольчих товарів, особистих медичних книжок установленого зразка, організацію і своєчасність проходження ними медичних оглядів та контроль за допуском їх до роботи за наявності необхідного медичного висновку. Медичні книжки пред’являються на вимогу працівників санітарно-епідеміологічної служби.

Контроль за дотриманням порядку провадження торговельної діяльності

Контроль за дотриманням Порядку та правил здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах їх компетенції відповідно до законодавства.

Перевірка дотримання Порядку та правил проводиться посадовою особою відповідного органу пред’явленням службового посвідчення та направлення на перевірку в присутності особи, що здійснює продаж товарів, і представника суб’єкта господарювання, що перевіряється.

Результати перевірки оформляються актом, один примірник якого залишається у суб’єкта господарювання.

Особа, що допустила порушення Порядку та правил, зобов’язана дати письмове пояснення, яке додається до акта. У разі відмови підписати акт чи дати пояснення в акті робиться запис про те, що зазначена особа ознайомлена із змістом акта і від його підписання відмовилася.

Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані створити умови для проведення перевірки та забезпечити здійснення заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень.

Суб’єкт господарювання повинен мати журнал реєстрації перевірок установленого зразка, в якому особи, що їх проводять, роблять відповідні записи.

За порушення Порядку та правил суб’єкт господарювання та його працівники несуть відповідальність згідно із законодавством.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1177 від 17.08.2002 р. затверджено Положення про порядок накладення та стягнення штрафів за порушення законодавства про захист прав споживачів (далі — Положення).

Положення визначає порядок накладення та стягнення штрафів уповноваженими особами Держстандарту та його органів у справах захисту прав споживачів в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи) з суб’єктів господарської діяльності — підприємств, установ, організацій (їх філій, представництв, відділень) незалежно від форми власності, іноземних юридичних осіб (їх філій, представництв, відділень) і фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності, що провадять господарську діяльність на території України, за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про захист прав споживачів» на суб’єктів господарської діяльності накладається стягнення у вигляді штрафу за:

відмову споживачу в реалізації його прав, установлених п.1 ст. 14 і п.З ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів»,— у десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої послуги) виходячи з цін, що діяли на час придбання товару, замовлення роботи (надання послуги), але не менше 2 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів,— у розмірі 50 % вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі, якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов’язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката),— у розмірі 50 % вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і навколишнього природного середовища,— у розмірі 300 % вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання) відповідним державним органом,— у розмірі 500 % вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила і умови безпечного його використання

— у розмірі 100 % вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, роботу, послугу — у розмірі 30 % вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування

— у розмірі від 1 до 10 % вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб’єкт господарської діяльності звільнений від ведення обов’язкового обліку доходів і витрат,— у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян:

реалізацію товару, термін придатності якого минув,— у розмірі 200 % вартості залишку одержаної для реалізації партії товару, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

порушення умов договору між споживачем і виконавцем про виконання роботи, надання послуги — у розмірі 100 % вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо групи споживачів,— у розмірі від 1 до 10 % вартості виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Накладати на суб’єктів господарювання штрафи, передбачені п. 2 Положення, мають право Голова Держстандарту, його заступники, начальники територіальних органів Держстандарту та їх заступники.

Рішення про накладення штрафів приймається на підставі відповідних актів перевірки суб’єкта господарської діяльності та інших матеріалів, пов’язаних з цією перевіркою, за наявності порушень, зазначених у п.2 Положення, і оформляється постановою за формою, що встановлюється Держстандартом.

Питання про накладення штрафу розглядається за участю представника суб’єкта господарської діяльності. У разі його відсутності справу може бути розглянуто лише у випадку, коли незважаючи на своєчасне повідомлення суб’єкта господарської діяльності про місце і час розгляду справи від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший і другий примірники залишаються у Держстандарті або його територіальному органі, який прийняв постанову про накладення штрафу, третій примірник у 3-денний термін після її прийняття надсилається суб’єкту господарської діяльності або видається його представнику під розписку.

Суб’єкт господарської діяльності перераховує суму штрафу до державного бюджету у 15-денний термін після отримання постанови, про що протягом трьох днів письмово повідомляє Держстандарт або його територіальний орган, який наклав штраф, із зазначенням номера і дати платіжного доручення. У разі оскарження постанови штраф повинен бути сплачений не пізніш як через 15 днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Постанова про накладення штрафу обов’язкова для виконання суб’єктом господарської діяльності.

У разі невиконання зазначеної постанови сума штрафу стягується в установленому законодавством порядку.

Не підлягає виконанню постанова про накладення штрафу, якщо її не було звернуто до виконання протягом одного року з дня прийняття.

Сплата передбачених п. 2 Положення штрафів не звільняє суб’єктів господарської діяльності від обов’язків відшкодування споживачам майнових і моральних збитків, які виникли внаслідок порушення законодавства про захист прав споживачів.

Постанову про накладення штрафу за порушення законодавства про захист прав споживачів може бути оскаржено суб’єктом господарської діяльності до Держстандарту або до господарського суду.

Повернення необгрунтовано стягнених сум штрафів здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

advocat-cons.info

Это интересно:

  • Вид гражданства в рк Прием в гражданство Республики Казахстан У иностранных граждан, желающих принять гражданство Республики Казахстан, возникает масса вопросов. В какие органы обращаться? Какие документы необходимо представить? В какие сроки рассматривается ходатайство о приеме в гражданство? […]
  • Как оформить песочницу Детская песочница своими руками для дачи Прежде чем разбираться, как построить детскую песочницу на даче, нужно ознакомиться с тем, какие бывают виды, типы и выбрать подходящий вариант для конкретных условий. Песочницы для детей бывают двух разновидностей: Пластиковая […]
  • Продажа в рассрочку как оформить Продажа квартиры с рассрочкой платежа, плюсы и минусы этой сделки Продажа квартиры в рассрочку – это не плохой вариант для продавца продать свою квартиру как можно быстрее, а покупателю представляется возможность избежать кабальную банковскую ипотеку. Даже при минимальном […]
  • Книжный магазин законы Открытие книжного магазина: как воплотить мечту Одно из правил бизнеса гласит, что заниматься нужно только тем делом, которое приносит удовольствие, иначе можно лишиться шансов на интересную жизнь. И если это правило воодушевляет бизнесменов, охочих до выгодных видов […]
  • Срок полномочий ограничен у судей Анализ практики Принятие в декабре 1993 года Конституции Российской Федерации послужило правовой основой происходящих в нашей стране преобразований, включая сферу судебной власти. В рамках совершенствования законодательства о судебной власти правовые акты, касающиеся […]
  • Образец заявления о приёме на работу в рб Лучший помощник для составления документов в Беларуси Отзывы наших клиентов Заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Голографическая индустрия» сотрудничает с юридической фирмой «Бориус Консалтинг» с начала 2018 года. В ходе нашей работы периодически возникает […]
  • Ходатайство об уточнении размера исковых требований Уточнение исковых требований После принятия судом иска и даже в процессу судебного разбирательства истец имеет право заявить уточнение исковых требований. В порядке уточнений можно указать новые обстоятельства или дополнить старые, увеличить или уменьшить сумму иска, […]
  • Клевета это какая статья Статья 128.1. Клевета 1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, — наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода […]